Điều Khoản Và Điều Kiện

Home » Điều Khoản Và Điều Kiện

Chào mừng bạn đến với Choigamemienphi.net! Vui lòng đọc và hiểu kỹ những Điều khoản và Điều kiện này trước khi sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng việc truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi (https://choigamemienphi.net/), bạn đồng ý tuân theo và bị ràng buộc bởi những điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong những điều khoản này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

Giới thiệu

Choigamemienphi.net (được gọi là “chúng tôi,” “chúng ta,” hoặc “của chúng tôi”) cung cấp một nền tảng cung cấp các trò chơi trực tuyến miễn phí và các dịch vụ liên quan. Những Điều khoản và Điều kiện này quy định việc sử dụng trang web của chúng tôi.

Chấp nhận các Điều khoản

Bằng cách sử dụng Choigamemienphi.net, bạn xác nhận sự chấp nhận của bạn đối với những Điều khoản và Điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của những điều khoản này, vui lòng ngừng sử dụng trang web của chúng tôi.

Điều kiện về Độ tuổi của Người dùng

Bạn phải ít nhất 13 tuổi để sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn cam đoan rằng bạn ít nhất 13 tuổi.

Đăng ký và Tài khoản

Một số tính năng của trang web của chúng tôi có thể yêu cầu đăng ký. Khi bạn tạo một tài khoản, bạn đồng ý cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ. Bạn chịu trách nhiệm duy nhất về việc bảo mật thông tin tài khoản của bạn và bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra dưới tài khoản của bạn. Chúng tôi có quyền chấm dứt tài khoản do vi phạm những điều khoản này.

Nội dung

a. Nội dung do Người dùng tạo: Người dùng có thể gửi nội dung như bình luận, đánh giá hoặc xếp hạng trò chơi. Bằng cách gửi nội dung, bạn cấp cho chúng tôi một giấy phép không độc quyền, miễn phí, trên toàn cầu để sử dụng, sao chép, sửa đổi, thích nghi, xuất bản và phân phối nội dung trên trang web của chúng tôi.

b. Nội dung cấm: Bạn không được gửi hoặc chia sẻ nội dung vi phạm pháp luật, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, vu khống, kích động, hoặc vi phạm quyền của người khác.

c. Xóa nội dung: Chúng tôi có quyền loại bỏ hoặc chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào theo quyền quyết định của chúng tôi.

Sở hữu Trí tuệ

a. Sở hữu: Nội dung và tài liệu trên Choigamemienphi.net, bao gồm văn bản, đồ họa, biểu trưng và phần mềm, thuộc sở hữu hoặc được cấp phép cho chúng tôi và được bảo vệ bởi luật về bản quyền và thương hiệu.

b. Giấy phép: Bạn có thể truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi cho mục đích cá nhân, không thương mại. Bạn không được sửa đổi, sao chép, phân phối hoặc khai thác nội dung cho bất kỳ mục đích nào khác mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.

Liên kết đến Bên thứ Ba

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không chứng thực hoặc kiểm soát nội dung tr ên những trang web này và không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề nào có thể phát sinh từ việc sử dụng họ.

Chính sách Quyền riêng tư

Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi là một phần quan trọng của những Điều khoản và Điều kiện này. Vui lòng xem xét Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi để hiểu các thực hành liên quan đến dữ liệu của chúng tôi.

Chấm dứt

Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào Choigamemienphi.net mà không cần thông báo, bao gồm cả vi phạm những điều khoản này.

Tuyên bố từ chối

a. Độ chính xác: Chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin chính xác và cập nhật, nhưng chúng tôi không đảm bảo về sự chính xác của nội dung trên trang web của chúng tôi.

b. Khả dụng: Chúng tôi không đảm bảo tính liên tục của sự khả dụng của trang web của chúng tôi và có thể tạm thời hoặc vĩnh viễn ngưng truy cập theo quyền quyết định của chúng tôi.

Hạn chế Trách nhiệm

Theo phạm vi cho phép theo luật pháp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, tình cờ, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc mẫu mực nào, bao gồm nhưng không giới hạn vào thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, dữ liệu hoặc các thiệt hại vô hình khác phát sinh từ việc sử dụng trang web của chúng tôi.

Bảo vệ

Bạn đồng ý bảo vệ và bảo vệ chúng tôi khỏi bất kỳ khiếu nại, thiệt hại, mất mát, trách nhiệm và chi phí nào phát sinh từ việc sử dụng Choigamemienphi.net hoặc vi phạm những điều khoản này.

Thay đổi Điều khoản

Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc thay thế những điều khoản này bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng về bất kỳ thay đổi nào thông qua trang web của chúng tôi. Điều này là trách nhiệm của bạn để xem xét những điều khoản này định kỳ.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về những điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected].

Bằng cách sử dụng Choigamemienphi.net, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với những Điều khoản và Điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của những điều khoản này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi. Cảm ơn bạn đã lựa chọn Choigamemienphi.net là nguồn giải trí trực tuyến miễn phí của bạn.

NHÀ CÁI TẶNG TIỀN

2,000,000 VNĐ cho thành viên mới + 213 điểm thưởng khi đăng ký + 150% tiền thưởng quay hũ

100% nạp đầu lên đến 2,500,000đ + Thưởng thêm 30% khi nhập mã code 1x_182075

20 Vòng quay miễn phí + 100% thưởng chào mừng + 01 áo thun NGOẠI HẠNG ANH